digitaal platform voor de advocaat

Diplad legt de focus op projecten die een duurzaam voordeel opleveren voor de advocaat.

Het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA) ligt daarvan aan de basis. Dat DPA biedt advocaten rechtstreekse toegang tot bepaalde diensten en databestanden van de overheid. Identificatie en sterke authenticatie garanderen dat de persoon die zich aanmeldt is wie hij beweert te zijn. Het achterliggende databestand bevestigt of die persoon ook effectief advocaat is.

Voordelen DPA

  • slechts 1 x aanmelden om toegang te krijgen tot verschillende diensten
  • handig gebruikers- en facturatiebeheer
  • 24/24 en 7/7 beschikbaar
  • aantrekkelijke tarieven voor opzoekingen in verschillende databestanden
  • toegang tot de diensten op het DPA geïntegreerd in de advocatensoftware