We are currently working on the English version of our website
 •  
  16.12.2019

  RAAD VAN STATE OORDEELT OVER DPA-DEPOSIT


  De Raad van State heeft per 12 december 2019 uitspraak gedaan over de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 09 oktober 2018.

  De uitspraak van de Raad van State komt erop neer dat DPA-Deposit niet langer het exclusieve kanaal is waarmee advocaten conclusies en stukken digitaal kunnen neerleggen.

  { lees meer }
 •  
  19.12.2018

  Delegatie op het DPA-platform


  Een advocaat kan aan een of meerdere assistenten op kantoor een mandaat geven om bepaalde handelingen uit te voeren via DPA-deposit. Zo kan die assistent in zijn naam conclusies en stukken neerleggen bij de rechtbank. De handelingen zijn dezelfde als wanneer hij zelf een neerlegging doet.

  { lees meer }