We are currently working on the English version of our website
 •  
  30.11.2021

  DPA besteedt extra andacht aan privacy van uw cliënt of tegenstrever


  Het is voortaan mogelijk om via de applicatie DPA-Authentic Sources gerichtere opzoekingen te verrichten in het Rijksregister. Op de manier kan u zorgvuldiger omgaan met de persoonsgegevens van de betrokken persoon.

  { lees meer }
 •  
  30.11.2021

  DPA-Authentic Sources uitgebreid met het CBB


  Via de applicatie Authentic Sources op het DPA-platform is nu ook het bronbestand van het CBB te raadplegen.Dit Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest is een digitale databank die alle vermelde berichten centraliseert en tot op heden toegankelijk was via het Privaat Luik. 

  { lees meer }