Diplad zet de toon voor een digitale advocatuur!

Diplad is een jong ICT-bedrijf, opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, de overkoepelende beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur.

Met intensieve en ambitieuze projecten wil Diplad de advocatuur - en bij uitbreiding justitie - begeleiden naar de digitale toekomst. Zij ontwikkelt hiervoor het Digitaal Platform voor de Advocatuur (DPA).

Diplad streeft ernaar IT-diensten aan te bieden die de toegevoegde waarde van IT aantoonbaar verhogen en een duurzaam voordeel opleveren voor de advocaat. Deze ambities wil Diplad realiseren door het aanbod van IT-diensten te coördineren en de vragen vanuit de advocatuur optimaal te begrijpen en te bundelen, in overleg met de Orde van Vlaamse Balies.

>> Ontdek meer over het innoverend werk van Diplad!

 •  
  30.11.2021

  DPA besteedt extra andacht aan privacy van uw cliënt of tegenstrever


  Het is voortaan mogelijk om via de applicatie DPA-Authentic Sources gerichtere opzoekingen te verrichten in het Rijksregister. Op de manier kan u zorgvuldiger omgaan met de persoonsgegevens van de betrokken persoon.

  { lees meer }
 •  
  30.11.2021

  DPA-Authentic Sources uitgebreid met het CBB


  Via de applicatie Authentic Sources op het DPA-platform is nu ook het bronbestand van het CBB te raadplegen.Dit Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest is een digitale databank die alle vermelde berichten centraliseert en tot op heden toegankelijk was via het Privaat Luik. 

  { lees meer }