Vanaf nu ook verzoekschriften via DPA-Deposit!

26.03.2020

Naast het neerleggen van conclusies en stukkenbundels via DPA-Deposit kan u nu ook alle briefwisseling en verzoekschriften digitaal overmaken aan de griffie. Dit wil zeggen dat zo goed als alle communicatie met de hoven en rechtbanken via DPA-Deposit kan gebeuren: tussenkomstmeldingen, brieven en verzoeken tot vaststelling, regeling conclusiekalender, verzoekschriften hoger beroep en verzoek tot het bekomen van een pleitdatum…  

In bestaande zaken is het belangrijk het juiste rolnummer te vermelden en type “brief” te kiezen (ook voor verzoekschriften).  

In nieuwe zaken, om bijvoorbeeld uw tussenkomst te melden of om een verzoekschrift hoger beroep neer te leggen, moet u ook gebruik maken van het type “brief” maar met een speciaal daarvoor gecreëerd rolnummer. Een overzicht van het te gebruiken rolnummer per hof of rechtbank kan u hier terugvinden.

Wij raden u ook aan om het verstuurde document te benoemen met bijvoorbeeld de naam van de partij, het type document (verzoekschrift, brief, …) het artikel van het gerechtelijk wetboek, e.a.  Zo helpt u de griffier die het document moet verwerken.  

Hou er rekening mee dat indien de betaling van retributiekosten (20 euro) noodzakelijk is, een bewijs van vooruitbetaling van deze kosten moet worden bijgevoegd. Dit kan door afzonderlijk het betalingsbewijs in te scannen en bij te voegen aan de DPA-Deposit neerlegging. U vindt het specifieke rekeningnummer van het hof of de rechtbank hier terug.

Denk eraan dat u via onze diensten al uw documenten op een beveiligde manier en desgevallend in dezelfde beweging in kopie aan een confrater of derde partij (cliënt, gerechtsdeskundige, …) kan meesturen. U selecteert naast het hof of de rechtbank ook de advocaat en de derde partij.  

{ ga terug }