Nieuwe gebruiksvoorwaarden voor DPA-platform

27.11.2020

Omwille van nieuwe applicaties, die binnenkort op het DPA-platform worden aangeboden, worden de voorwaarden voor het gebruik van DPA gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat die ook opnieuw aanvaard moeten worden.

Precies omdat er zoveel nieuwe applicaties op stapel staan, worden de algemene voorwaarden voor het gebruik van het DPA-platform gescheiden van de specifieke voorwaarden die per applicatie moeten goedgekeurd worden. De knoppen om deze gebruiksvoorwaarden goed te keuren, staan vanaf 08 september onder de rubriek ‘Mijn DPA account' op het DPA-platform. 

Mijn account

De algemene “look en feel” van het scherm hieronder werd gebruiksvriendelijker gemaakt. In de balk bovenaan uw DPA-account kunnen nu zowel de algemene voorwaarden voor het gebruik van het DPA-platform als die voor de producten, zoals DPA-Deposit, aangevinkt worden. 

Gebruiksvoorwaarden

Deze nieuwe gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 29 september 2020, maar de ‘upcoming’ versie kan al vanaf 8 september goedgekeurd worden. Later dit jaar komen er ook nog specifieke voorwaarden voor de andere applicaties zoals de aanvragen voor het Rijksregister, het Centraal bestand der beslagberichten of de Jbox.Vanaf 29 september zal iedereen die op het platform wil inloggen deze voorwaarden moeten aanvaarden. 

{ ga terug }