Ombudsdienst advocatuur van start

01.01.2016

Op 1 januari 2016 start de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.

De oprichting is het gevolg van de uitwerking van een Europese richtlijn die het mogelijk maakt om klachten van consumenten buitengerechtelijk te regelen. Ligeca zal dus conflicten tussen advocaat en consument/cliënt behandelen.

Diplad heeft voor de Orde van Vlaamse Balies de website  - www.ligeca.be - voor de ombudsdienst ontwikkeld. 

Hoe een klacht indienen?
Klachten kunnen online via het klachtenformulier op de website ligeca.be worden ingediend, per mail via oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca – OCA, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax naar 02/307.72.21.

{ ga terug }