RAAD VAN STATE OORDEELT OVER DPA-DEPOSIT

16.12.2019

De Raad van State heeft per 12 december 2019 uitspraak gedaan over de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 09 oktober 2018.

De uitspraak van de Raad van State komt erop neer dat DPA-Deposit niet langer het exclusieve kanaal is waarmee advocaten conclusies en stukken digitaal kunnen neerleggen.


Beslissing
- De Raad van State vernietigt artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 oktober 2018 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek’ en artikel 1 van het ministerieel besluit van 9 oktober 2018 ‘tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek’.

- De Raad van State verwerpt het beroep voor het overige.

- De gevolgen van de vernietigde bepalingen worden gehandhaafd, maar enkel voor wat de met toepassing van deze bepalingen tot uiterlijk 12 januari 2020 gestelde proceshandelingen betreft.

Deze uitspraak vanwege de Raad van State betekent volgens ons echter niet dat er een einde komt aan de mogelijkheid om via DPA-Deposit elektronisch conclusies en stukken neer te leggen. Ze betekent nog minder dat er een einde komt aan de digitalisering van Justitie.

E-Deposit en DPA-Deposit kunnen perfect naast elkaar verder leven omdat DPA-Deposit “één-op-één”  in verbinding staat met het e-Deposit systeem van Justitie.
DPA-Deposit heeft de advocaat echter veel meer te bieden omdat het rekening houdt met de eigenheid van het beroep.

Kort samengevat biedt DPA-Deposit volgende bijkomende voordelen voor de advocaat:

  • Beveiligde toegang met authenticatie via advocatenkaart
  • In één klik verschillende kanalen en afzenders bereiken
  • Een up-to-date adressenbestand van alle Belgische rechtbanken en advocaten
  • Alle ontvangen en verzonden documenten worden bewaard en zijn raadpleegbaar in de DPA-Box
  • Duidelijk overzicht van de status van de neerlegging in de DPA-Box
  • Integratie mogelijk met software-pakketten
  • Delegatie naar assistenten (niet-advocaten)
  • Attest in geval van dysfunctie
  • Ondersteuning door Service Desk
De stappen die gezet zijn op de digitale snelweg van Justitie moeten worden verdergezet.

Nadat de advocatuur met eigen middelen aanzienlijke investeringen heeft verricht om DPA-Deposit performant te maken mag en zal de geboekte vooruitgang niet worden teruggeschroefd.

De Ordes hebben hun steun, geloof en vertrouwen in de verdere ontwikkelingen van het platform bevestigd!

DPA is trouwens veel meer dan DPA-Deposit en binnen afzienbare tijd  zullen er nog meer applicaties worden aangeboden.

De voorbije regering heeft trouwens beslist om de digitalisering van Justitie te ontwikkelen aan de hand van een protocolakkoord met de actoren van justitie (notariaat, gerechtsdeurwaarders, advocatuur).
De wil van de wetgever om te blijven digitaliseren is recentelijk nog tot uiting gekomen in de wet van 15 mei 2019 (IT-wet die de communautaire Ordes verplicht om gezamenlijk een authentieke bron van advocaten op te maken en te beheren).

De digitale snelweg tot een efficiënte Justitie is ingeslagen, er bestaat geen weg terug! In de komende dagen en weken zullen we nog uitvoerig communiceren over deze uitspraak.

Het DPA TEAM

{ ga terug }