privaat luik voor de Vlaamse advocaten

Het privaat luik is het afgeschermde platform voor alle Vlaamse advocaten. Daar vinden zij informatie in verband met hun beroepsuitoefening en applicaties voor o.a. hun punten permanente vorming en de tweedelijnsbijstand.

Diplad zorgt enerzijds voor het onderhoud en technisch up-to-date houden van dat platform en werkte in 2018 een grootschalige vernieuwing uit.