Wat betekent het arrest over DPA-deposit voor u als advocaat?


Op 12/12/2019 heeft de Raad van State een arrest uitgesproken dat gevolgen heeft voor de elektronische neerlegging van stukken en conclusies op de griffies.

Om alle misverstanden te vermijden, informeren we u over een aantal praktische gevolgen:

  • Tot 12 januari 2020 moet u uw conclusies en stukken blijven neerleggen via DPA-deposit. Na 12 januari 2020 vervalt de huidige verplichting, maar kunt u blijven neerleggen via DPA-deposit.
  • Alle stukken en conclusies die tot nu toe via DPA-deposit werden neergelegd blijven gehandhaafd. De Raad van State vernietigt een deel van een Koninklijk Besluit (met name de verplichting voor advocaten om ze via DPA-deposit neer te leggen), maar handhaaft de gevolgen voor het verleden.
  • De Belgische Staat kan nu een nieuw regelgevend kader maken. Diplad zal dit samen met de Orde van Vlaamse Balies op de voet volgen en u verder berichten over de gevolgen daarvan.