wat is de opdracht van diplad

"Diplad wil een leidende rol spelen in de verdere digitalisering van het beroep van advocaat"


Snel en efficiënt gegevens opvragen, versturen en verwerken

Moderne communicatie en gegevensuitwisseling tussen justitie en advocatuur is noodzakelijk. Daarbij staat het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA) centraal. Via dat platform zal de advocaat op een beveiligde manier toegang krijgen tot verschillende online diensten. Zo kan hij sneller en efficiënter gegevens opvragen, versturen en verwerken.


Elektronische procesvoering

Diplad streeft naar een volledig elektronische procesvoering, via het DPA. Mededelingen die via dat DPA worden verricht, zullen dezelfde rechtsgevolgen hebben als handelingen die op de griffie worden gesteld.


IT-ondersteuning voor Vlaamse advocatuur

Diplad volgt de IT-noden op van de Orde van Vlaamse Balies, de Nederlandstalige balies en de meer dan 10 000 Vlaamse advocaten. Lees meer hierover bij diensten.