DPA-Jbox nu ook om berichten te verzenden

22.12.2020

In 2021 krijgt de digitalisering van justitie een nieuw perspectief want advocaten zullen dan ook documenten kunnen verzenden via hun DPA-Jbox.

Via de DPA-Jbox, een elektronische brievenbus die al even operationeel is, kunnen de bij het systeem aangesloten griffies afschriften van vonnissen versturen naar de betrokken advocaten. Verzendingen via dit kanaal hebben dezelfde waarde als een aangetekende zending en de advocaten ontvangen ze in een beveiligde omgeving binnen het DPA-platform.   

Vanaf begin 2021 kan de DPA-Jbox ook gebruikt worden om documenten met de waarde van een aangetekende zending te versturen naar andere DPA-Jbox gebruikers. Dit kunnen uiteraard pdf’s zijn, maar ook alle andere documentformats worden aanvaard.   

Momenteel zijn naast heel wat vredegerechten en alle notarissen​ al 2800 advocaten aangesloten. Andere actoren van Justitie volgen snel. Ook zij zullen documenten in uw persoonlijke DPA-Jbox kunnen droppen en u zal daarop kunnen antwoorden of andere documenten kunnen terugsturen.   

OPGELET: de DPA-Jbox mag niet gebruikt worden om verzoekschriften, conclusies en stukken naar de griffie te versturen. Dit moet nog steeds via DPA-Deposit gebeuren omdat alleen documenten die via dit kanaal verzonden worden, ook terechtkomen  in de daarvoor voorziene applicatie van de griffie. 

{ ga terug }