Neerleggen conclusies: van e-deposit naar DPA-deposit

29.04.2016

Justitie heeft onlangs een e-deposit service ter beschikking gesteld aan de burger en de advocaat. E-deposit is een grote stap vooruit op de weg naar digitalisering van justitie maar heeft voor de advocatuur wel enkele nadelen...

E-deposit nu: een grote stap vooruit, maar enkele nadelen voor de advocatuur.
Justitie heeft onlangs een e-deposit service ter beschikking gesteld aan de burger en de advocaat. Via die webtoepassing kan u dossierstukken elektronisch neerleggen bij de hoven van beroep en de rechtbanken van koophandel en een ontvangstbevestiging terugkrijgen. Iedere Belgische burger en iedere advocaat kan met zijn eID (elektronische identiteitskaart) die toepassing gebruiken. Vanuit justitie worden opleidingen over het gebruik van de toepassing georganiseerd. E-deposit is een grote stap vooruit in de weg naar digitalisering van justitie, maar heeft voor de advocatuur wel enkele nadelen:

 • Er is geen sprake van authenticatie van de hoedanigheid van advocaat, m.a.w. eender wie kan zich aanmelden als advocaat.
 • De neerlegging gebeurt in een dossier document per document (er kunnen geen meerdere documenten in één keer opgeladen worden).
 • De neerlegging is beperkt tot de rechtbanken van koophandel en de hoven van beroep, bij andere rechtbanken is dit nog niet mogelijk.
 • Er is geen integratie ingepland met het DPA en met de softwarepakketten voor de advocaten om rechtstreeks documenten op te laden en te versturen vanuit die pakketten.
 • Er wordt een bevestiging van ontvangst teruggezonden, maar de inhoud van de neergelegde documenten kan nadien niet geraadpleegd worden.
 • Er is geen mogelijkheid om de advocaat van de tegenpartij, de betrokken cliënt(en) en/of partijen op de hoogte te brengen.
 • Er is geen beveiligde en gegarandeerde communicatie tussen advocaten onderling mogelijk. 
Binnenkort DPA-deposit met voordelen voor de advocatuur
Diplad werkt momenteel – in overleg met justitie dat de noden van de advocatuur begrijpt en ondersteunt - aan een DPA-deposit om al die nadelen te verhelpen. Die toepassing zal tegen eind 2016 beschikbaar zijn op het Digitaal Platform voor de Advocaat en brengt enkele belangrijke voordelen met zich mee:
 • Enkel de advocaat kan de DPA-toepassing gebruiken. Hij moet zich eerst authentiseren via de gangbare DPA-authenticatie die verbonden is met het advocatenregister (= authentieke bron van advocaten). De OVB garandeert de overheid dat de aangemelde persoon wel degelijk een Vlaamse advocaat in functie is.
 • Bij de neerlegging kunnen verschillende documenten tegelijk worden opgeladen en verzonden.
 • De DPA-toepassing dekt op termijn alle rechtbanken, zodat een advocaat stukken elektronisch kan neerleggen bij alle rechtbanken.
 • Er is - op termijn en in overleg met de softwareleveranciers - een volledige integratie met de softwarepakketten van de advocaten om rechtstreeks documenten op te laden vanuit de dossiers in die software.
 • Zowel de neergelegde documenten als de bevestiging van verzending/ontvangst worden bewaard in een centrale documentendatabank. De advocaat kan die steeds raadplegen.
 • De toepassing wordt aangeboden tegen een kleine gebruiksvergoeding. Het bedrag van de vergoeding zal ruimschoots worden gecompenseerd door de efficiëntieverbetering voor de advocaat in zijn dagelijkse praktijk.
 Ook belangrijk om te weten
 • De toepassing wordt uitgewerkt in samenwerking met de OBFG en het ministerie van Justitie zodat eenzelfde oplossing wordt aangeboden op nationaal vlak. Justitie is tot nader order nog steeds een nationale materie.
 • Ook justitie ziet de meerwaarde van het neerleggen en verzenden van documenten via de beroepsgroepen en het DPA-deposit. Zodra het DPA-deposit operationeel is, zal het e-deposit enkel beschikbaar zijn voor de burgers.

{ ga terug }