Met de advocatenkaart door de scanstraat in het Vlinderpaleis Antwerpen

12.01.2018

Vanaf 1 februari 2018 wordt de advocatenkaart aanvaard als vrijstelling voor de scanstraat in het Vlinderpaleis in Antwerpen. Wie zich met zijn advocatenkaart aanbiedt, moet niet langs daar passeren voor toegangscontrole. Alle Belgische advocaten moeten beschikken over een elektronische advocatenkaart, volgens art. 193bis van de Codex Deontologie voor Advocaten.

De scanstraat in het Vlinderpaleis te Antwerpen werd in december 2017 overgenomen door de FOD Justitie. Een private bewakingsonderneming staat in voor de toegangscontrole en oefent toezicht uit op de. Alle bezoekers worden aan de toegang gecontroleerd, wat de veiligheid in het gerechtsgebouw verhoogt. Bij vertoon van een geldige advocatenkaart aan de hoofdingang wordt de advocaat vrijgesteld van de controle door de scanstraat.

Advocatenkaart verplicht

Elke advocaat moet volgens de Codex Deontologie voor Advocaten beschikken over een elektronische advocatenkaart. Die kunnen ze niet alleen gebruiken voor toegang tot het gerechtsgebouw, maar ook om online stukken en conclusies neer te leggen via DPA-deposit en om als curator aan te melden op RegSol.

Meer weten over de toepassingen van de advocatenkaart.

Tijdelijke overgangsmaatregel in januari

Aangezien de advocatenkaarten met enige vertraging worden afgeleverd, voorziet de FOD Justitie in een tijdelijke overgangsperiode. In januari worden ook de papieren CCBE-pasjes nog aanvaard aan de scanstraat van Antwerpen, indien de geldigheidsdatum niet verstreken is.

Vanaf 1 februari 2018 worden alleen de nieuwe advocatenkaarten aanvaard als vrijstelling voor de scanstraat. Indien u zo’n advocatenkaart niet kunt voorleggen, zult u alsnog via de scanstraat moeten gaan. Ook andere gerechtsgebouwen zullen gelijkaardige systemen instellen.

{ ga terug }