2018

 •  
  19.12.2018

  Delegatie op het DPA-platform

  Een advocaat kan aan een of meerdere assistenten op kantoor een mandaat geven om bepaalde handelingen uit te voeren via DPA-Deposit. Zo kan die assistent in zijn naam conclusies en stukken neerleggen bij de rechtbank. De handelingen zijn dezelfde als wanneer hij zelf een neerlegging doet.

  { lees meer }
 •  
  25.10.2018

  OVB roept op om digitale oorlog bij justitie te stoppen

  De OVB doet via een opmerkelijke open brief een oproep om de digitale oorlog bij justitie te stoppen. Er woedt een hevige discussie rond het Koninklijk Besluit dat vorige week in het Staatsblad verscheen, waarbij de advocaten die op elektronische wijze hun conclusies en stukken neerleggen dat enkel nog kunnen via een betalend digitaal platform DPA. De kritiek van bepaalde magistraten is dat daarmee enkel privébelangen worden gediend en dat dat het bewijs zou zijn van de privatisering van justitie. De OVB hoopt dat de sereniteit terugkeert.

  { lees meer }
 •  
  16.10.2018

  Koninklijk Besluit DPA-Deposit gepubliceerd

  Vandaag werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat bepaalt dat de minister van Justitie kan opleggen aan bepaalde beroepsgroepen om de door hun beroepsorganisatie beheerde informaticasystemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de informaticasystemen van Justitie, zoals e-Deposit en e-Box. Om dit te concretiseren voor de advocatuur volgde meteen een Ministerieel Besluit, dat van DPA-Deposit het enige systeem maakt dat advocaten kunnen benutten voor het elektronische neerleggen van stukken en conclusies. KB en MB treden onmiddellijk in werking.

  { lees meer }
 •  
  15.10.2018

  Met de advocatenkaart door nieuwe toegangspoort in Brussels gerechtsgebouw

  Vanaf 15 oktober kunnen advocaten het Justitiepaleis op het Poelaertplein in Brussel betreden via de nieuwe draaideur. Via die poorten hebben enkel advocaten en personeel van de rechtbank toegang tot het gebouw. Advocaten moeten hun advocatenkaart scannen vooraleer de automatisch beveiligde draaideur opent. 

  { lees meer }
 •  
  04.09.2018

  Persbericht: advocatuur blijft proactief inzetten op informatisering

  Diplad betreurt de verwijten die de heer Bruno Luyten in het Radio 1 programma De Ochtend over Diplad en het DPA-platform formuleerde. De voorzitter van het hof van beroep liet zich in dat interview, en eveneens in zijn toespraak bij de opening van het gerechtelijk jaar, laatdunkend uit over het DPA. Diplad hamert erop dat zij proactief blijft werken aan de informatisering van de advocatuur in nauwe samenwerking met justitie. Zij roept op tot dialoog en samenwerking wat in andere projecten zijn meerwaarde bewezen heeft.

  { lees meer }
 •  
  31.08.2018

  Diplad leidt baliefusies in goede banen

  De fusie van enkele balies tot Balie Provincie Antwerpen en Balie West-Vlaanderen brengt ook op IT-vlak een en ander met zich mee. Diplad werkte gedurende de zomervakantie hard om alles startensklaar te hebben tegen de aanvang van het gerechtelijk jaar.

  { lees meer }
 •  
  23.05.2018

  Advocaten getuigen over DPA-Deposit

  Honderden advocaten legden reeds conclusies en stukken neer via het DPA-platform. Enkelen van hen getuigen over het gebruiksgemak, de veiligheid en de kostprijs van het DPA-platform, maar wijzen ook nog op enkele verbeterpunten.

  { lees meer }
 •  
  21.03.2018

  De nood aan informatisering is dezelfde aan beide zijden van de taalgrens

  Informatisering van de advocatuur staat al een tijd hoog op de agenda van de beide beroepsordes. Bij Avocats.be trok Jean-Louis Joris, afscheidnemend bestuurder IT, mee aan de kar. We zijn inmiddels een advocatenkaart en een Digital Platform for Attorneys later. In Ad Rem evalueert hij de verwezenlijkingen van de afgelopen jaren en blikt hij vooruit op de toekomst.

  { lees meer }
 •  
  23.02.2018

  Ondertekening protocol informatisering advocatuur

  Op 20 februari 2018 ondertekenden de Orde van Vlaamse Balies, de Ordre des barreaux francophones et germanophone en Diplad een protocol informatisering. Daarmee leggen ze specifieke afspraken vast voor een intense samenwerking op het vlak van informatisering van de advocatuur.

  { lees meer }
 •  
  18.01.2018

  Ontdekte u DPA-deposit al?

  2018 wordt het jaar van de waarheid voor DPA-deposit. Enkele maanden proefdraaien gaf sommige advocaten de kans om het platform te leren kennen. Door enkele belangrijke technische aanpassingen is DPA-deposit vandaag een veilig, betrouwbaar en efficiënt uitwisselingsplatform van juridische documenten tussen advocaten, rechtbanken, cliënten en derden.

  { lees meer }
 •  
  12.01.2018

  Met de advocatenkaart door de scanstraat in het Vlinderpaleis Antwerpen

  Vanaf 1 februari 2018 wordt de advocatenkaart aanvaard als vrijstelling voor de scanstraat in het Vlinderpaleis in Antwerpen. Wie zich met zijn advocatenkaart aanbiedt, moet niet langs daar passeren voor toegangscontrole. Alle Belgische advocaten moeten beschikken over een elektronische advocatenkaart, volgens art. 193bis van de Codex Deontologie voor Advocaten.

  { lees meer }