2021

 •  
  30.11.2021

  DPA besteedt extra andacht aan privacy van uw cliënt of tegenstrever

  Het is voortaan mogelijk om via de applicatie DPA-Authentic Sources gerichtere opzoekingen te verrichten in het Rijksregister. Op de manier kan u zorgvuldiger omgaan met de persoonsgegevens van de betrokken persoon.

  { lees meer }
 •  
  30.11.2021

  Dankzij uw itsme®-account kan u inloggen zonder uw advocatenkaart te gebruiken

  Vanaf 19 augustus is het mogelijk om uw advocatenkaart aan uw itsme®-account te koppelen.

  { lees meer }
 •  
  30.11.2021

  DPA-Authentic Sources uitgebreid met het CBB

  Via de applicatie Authentic Sources op het DPA-platform is nu ook het bronbestand van het CBB te raadplegen.Dit Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest is een digitale databank die alle vermelde berichten centraliseert en tot op heden toegankelijk was via het Privaat Luik. 

  { lees meer }
 •  
  27.05.2021

  Diplad ontwikkelde voor OVB een module voor de beroepsopleiding op basis van het nieuwe reglement

  De module Beroepsopleiding is een onderdeel van het Privaat Luik. 

  { lees meer }
 •  
  09.02.2021

  Opzoekingen in het Rijksregister nu ook op het DPA-platform

  De gloednieuwe applicatie DPA-Authentic Sources is operationeel. Onder deze applicatie op het DPA-platform zullen mettertijd meerdere opzoekingen in diverse authentieke bronbestanden mogelijk zijn. De eerste bron waarmee het opzoekwerk aan de hand van de advocatenkaart wordt verricht, is het Rijksregister (RR).

  { lees meer }