Diplad zet de toon voor een digitale advocatuur!

Diplad is een jong ICT-bedrijf, opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, de overkoepelende beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur.

Met intensieve en ambitieuze projecten wil Diplad de advocatuur - en bij uitbreiding justitie - begeleiden naar de digitale toekomst. Zij ontwikkelt hiervoor het Digitaal Platform voor de Advocatuur (DPA).

Diplad streeft ernaar IT-diensten aan te bieden die de toegevoegde waarde van IT aantoonbaar verhogen en een duurzaam voordeel opleveren voor de advocaat. Deze ambities wil Diplad realiseren door het aanbod van IT-diensten te coördineren en de vragen vanuit de advocatuur optimaal te begrijpen en te bundelen, in overleg met de Orde van Vlaamse Balies.

>> Ontdek meer over het innoverend werk van Diplad!

  •  
    16.12.2019

    RAAD VAN STATE OORDEELT OVER DPA-DEPOSIT


    De Raad van State heeft per 12 december 2019 uitspraak gedaan over de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 09 oktober 2018.

    De uitspraak van de Raad van State komt erop neer dat DPA-Deposit niet langer het exclusieve kanaal is waarmee advocaten conclusies en stukken digitaal kunnen neerleggen.

    { lees meer }
  •  
    19.12.2018

    Delegatie op het DPA-platform


    Een advocaat kan aan een of meerdere assistenten op kantoor een mandaat geven om bepaalde handelingen uit te voeren via DPA-deposit. Zo kan die assistent in zijn naam conclusies en stukken neerleggen bij de rechtbank. De handelingen zijn dezelfde als wanneer hij zelf een neerlegging doet.

    { lees meer }