Delegatie op het DPA-platform

19.12.2018

Een advocaat kan aan een of meerdere assistenten op kantoor een mandaat geven om bepaalde handelingen uit te voeren via DPA-Deposit. Zo kan die assistent in zijn naam conclusies en stukken neerleggen bij de rechtbank. De handelingen zijn dezelfde als wanneer hij zelf een neerlegging doet.

Door die nieuwe delegatiemogelijkheid wordt het DPA-platform performanter en gebruiksvriendelijker gemaakt. Alle informatie over de delegatie vindt u op dp-a.be

Assistenten en advocaten konden begin december deelnemen aan een webinar over die nieuwe mogelijkheid. Dat webinar is integraal te herbekijken via het vimeoplatform van DPA

{ ga terug }