Een overzicht van de werkzaamheden van Diplad in 2015

19.05.2016

Cvba Diplad werd opgericht op 19 december 2014 met als opdracht de advocatuur de digitale toekomst binnen te loodsen. Het heeft de ambitie dagelijkse taken van de advocaat en zijn medewerkers via digitalisering te vereenvoudigen. Dankzij Diplad zullen de advocaten met alle actoren binnen justitie elektronisch en in alle veiligheid en vertrouwen gegevens kunnen uitwisselen.

 
Verwezenlijkingen 2015
Op 11 mei vond de jaarlijkse algemene vergadering van de cvba plaats. De vennoten van Diplad - de 14 Vlaamse balies en de OVB - kregen toelichting bij de uitdagingen waarvoor Diplad in 2015 stond en wat er werd gerealiseerd. Ze keurden ook de jaarrekening goed.

In 2015 werd het Digitaal Platform voor de Advocaat een feit, maar Diplad deed veel meer dan dat, hieronder enkele voorbeelden:
 • Opstart: Aangezien Diplad in 2015 werd opgestart, werd eerst de organisatie uitgebouwd: een organigram met duidelijke structuur en verantwoordelijkheden, de raamovereenkomst met en bespreking van de overlegstructuur tussen OVB en Diplad, een logo en een huisstijl voor Diplad.
 • Personeel: Bij de opstart werkten bij Diplad 2 personeelsleden in dienstverband en 3 zelfstandigen. Er werden 3 bijkomende bedienden aangeworven in 2015: een boekhoudster, een medewerker standaard dienstverlening en een medewerker business dienstverlening.
 • Financiën: Er werd een duidelijk financieel plan opgesteld op basis van de 2 afdelingen: standaard en business dienstverlening. Er werd een budget 2015 opgesteld.
 • Standaard dienstverlening: Evolutief onderhoud van de publieke website en het privaat luik: aanpassingen en verbeteringen aan de modules op het privaat luik: permanente vorming, beroepsopleiding, derdengelden, BJB, CJB, de ontwikkeling en oplevering van de website ombudsdienst, de technologiekeuze voor nieuwe publieke website en het nieuwe privaat luik.
 • Business dienstverlening: Het Digitaal Platform voor de Advocaat ging online, dat omvat o.m.
  • Integratie met balieprogramma Case Management
  • Authenticatie en autorisatie
  • Aanmelden met eID of e-mailadres/wachtwoord
  • Toegang tot de 3 eerste diensten: Rijksregister, CBB en Graydon
  • Mogelijkheid om ook medewerkers toegang te geven tot het platform
  • Facturatie van de diensten aan de advocaat
  • Opleidingen aan de balies (zo'n 1 500 advocaten hebben de opleiding gevolgd en kregen een eID-lezer)
  • Communicatie rond het DPA (OrdeExpress, tutorials, mailings, ..)
  • Veiligheidsbeleid en veiligheidsplan
  Daarnaast deed Diplad ook voorbereidende studies i.v.m. de advocatenkaart, DPA-deposit, toegang DIV, het elektronisch faillissementsdossier, e-box, e-justice-payment en collectieve schuldbemiddeling. Een strategische samenwerking met OBFG werd uitgewerkt. De samenwerking met de softwareleveranciers werd opgestart. 
 • Service desk: De service desk werd ingericht. Via een ticketsysteem worden alle mails en telefoons die binnenkomen op de service desk geregistreerd en opgevolgd.

{ ga terug }