wat doet Diplad?

Bestaande OVB-applicaties onderhouden en vernieuwen.

Diplad biedt ondersteuning bij alle bestaande websites en applicaties van de Orde van Vlaamse Balies, de overkoepelende beroepsorganisatie voor de Vlaamse advocaten. -

  • De publieke website www.advocaat.be
  • Het Digitaal Platform voor de Advocaat, waarlangs advocaten toegang hebben tot Rijksregister, CBB en Graydon, en het privaat luik met o.a. de BJB-applicatie en de applicatie voor punten permanente vorming
  • De Salduzwebapplicatie waarlangs politiediensten snel een beschikbare advocaat kunnen vinden voor bijstand bij een eerste verhoor
  • De website van de ombudsdienst voor advocatuur www.ligeca.be

Nieuwe projecten en applicaties uitwerken waarmee de advocaat zijn dagelijkse praktijk zo veel mogelijk digitaal kan organiseren. 

Diplad werkt voor verschillende projecten samen met Avocats.be, de overkoepelende beroepsorganisatie voor de Frans- en Duitstalige advocaten in België, en met FOD Justitie.

  • Elektronische advocatenkaart als veilig authenticatiemiddel voor alle Belgische advocaten
  • DPA-Deposit, waarlangs een advocaat stukken en conclusies digitaal kan neerleggen bij de griffie
  • RegSol, om faillissementsdossiers digitaal te beheren

>> Meer over de verschillende projecten van Diplad