een elektronische advocatenkaart voor elke advocaat

Elke advocaat ingeschreven aan een Belgische balie is sinds 1 januari 2018 verplicht om een elektronische advocatenkaart te hebben. Dat bepaalt art. 193bis van de Codex Deontologie voor Advocaten:

“De advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de elektronische CCBE-advocatenkaart.”

De advocatenkaart garandeert de identiteit en de hoedanigheid van de advocaat. De kaart is 5 jaar geldig en voldoet aan de voorschriften van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). 

 

>> Vraag hier uw advocatenkaart aan 

Houd rekening met het volgende:

  • Houd voor de aanvraag uw elektronische identiteitskaart en pincode bij de hand.
  • Zorg ervoor dat uw Rijksregisternummer en uw GSM-nummer geregistreerd staan bij de balie.
  • Kijk uw facturatiegegevens na. De kaart wordt gefactureerd aan het kantoor dat u hier bevestigt.

Toepassingen van de advocatenkaart

  • Toegang tot DPA-Deposit, het online platform waarlangs een advocaat stukken en conclusies digitaal kan neerleggen bij de griffie
  • Toegang tot RegSol, het platform voor het online beheer van faillissementsdossiers
  • Toegang tot gerechtsgebouwen en gevangenissen

De standaard advocatenkaart kost 125 euro (excl. btw).

Er zijn 2 certificaten gelinkt aan de advocatenkaart:

AUT: het authenticatiecertificaat 

  • Via de cloud aan elke advocatenkaart gelinkt
  • Hiermee kan de eigenaar van de kaart zich authenticeren/aanmelden 

QES: het handtekencertificaat

  • Hiermee kan de advocaat documenten digitaal ondertekenen
  • Die is conform eIDAS/EU910 /2014. Met de elektronische handtekening kan een advocaat word- of pdfdocumenten digitaal ondertekenen waardoor ze dezelfde juridische waarde krijgen als met een handtekening op papier.


Kaart verloren? Ga langs bij uw baliesecretariaat of bel de Zetes Card Stop: 078 055 255 (betalend).

>> Meer info over de advocatenkaart.