RegSol, elektronische faillissementsdossier

RegSol is het platform dat de uitwisseling van gegevens tussen de spelers van een faillissement digitaliseert. 

Rechtbanken en curatoren kunnen via private.regsol.be aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord, eID of advocatenkaart. Schuldeisers en andere belanghebbenden kunnen terecht op regsol.be
regsol platform

Hoe werkt RegSol?

Alle schuldeisers (leveranciers, banken, sociale zekerheid etc.) moeten hun aangiftes van schuldvordering digitaal aangeven via regsol.be. Ze betalen daarvoor een retributie. 

Curatoren beheren de faillissementsdossiers online. Ze laden de stukken op en ondertekenen ze digitaal via private.regsol.be. Ook zij betalen een jaarlijkse retributie per faillissement. 

Rechtbanken (rechters, rechter-commissarissen, consulaire rechters en griffiers) kunnen via RegSol vonnissen, beschikkingen etc. opladen en tekenen. 

OVB en Avocats.be zijn verantwoordelijk voor de archivering van de faillissementsdossiers. Zo verdwijnt de papierstroom die de griffies overlaadde. 

Financiering RegSol

RegSol werd geprefinancierd door beide communautaire Ordes en Diplad. Het inkomstenmodel is gebaseerd op retributies voor het beheer van de faillissementsdossiers en het indienen van schuldvorderingen.

De tarieven van RegSol vindt u op dp-a.be.

Vragen over RegSol?

Neem contact op met de service desk via 02 307 70 30 (kies optie 1) of support@regsol.be. 

Bekijk de tutorials die u begeleiden bij de verschillende stappen.

Het beheer van het Centraal Register Solvabiliteit werd bij wet van 1 december 2016 toevertrouwd aan de Orde van Vlaamse Balies en Avocats.be. De Koninklijke Besluiten van 23 en 27 maart 2017 bestendigden die wetswijziging.