DPA-deposit, online uitwisselingsplatform

DPA-Deposit is de eerste applicatie op het Digital Platform for Attorneys. Een gemeenschappelijk platform voor alle Belgische advocaten. 

Dank zij deze applicatie kan een advocaat of zijn medewerker alle documenten in één zaak in één beweging opladen vanuit de digitale kantooromgeving. Hij kan online conclusies en stukken neerleggen bij de griffie van bijna alle Belgische rechtbanken, verzoekschriften en brieven sturen naar de griffie, vonnissen ontvangen van rechtbanken en deze documenten ook tegelijkertijd versturen naar confraters of derden.

Diplad werkte dit platform uit voor de Orde van Vlaamse Balies en in samenspraak met Avocats.be en FOD Justitie. 

>> Ontdek zelf hoe het werkt

digital platform for attorneys

De voordelen van DPA-Deposit

 1. Veiligheid. Enkel de advocaat kan DPA-Deposit gebruiken, via zijn advocatenkaart.
 2. Vertrouwelijkheid. DPA-Deposit biedt bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten, rechtbanken en cliënten.
 3. DPA-deposit bevat een up-to-date databank van alle Belgische rechtbanken en hoven, en alle Belgische advocaten.
 4. Verschillende documenten tegelijk opladen en verzenden naar verschillende ontvangers.
 5. Keuze tussen verschillende kanalen, afhankelijk van de ontvanger. DPA-Deposit regelt, onafhankelijk van de keuze van kanaal, de verzending van A tot Z.
  1. Elektronisch (DPA-Deposit maakt dan een koppeling met E-deposit)
  2. Brief
  3. Aangetekend schrijven
  4. E-mail
 6. Duidelijk overzicht van de status van de neerlegging in de DPA-Box
 7. Integratie met de bestaande advocatensoftwarepakketten op korte termijn. 

>> Meer info over DPA-Deposit